Release notes 2017-03-16

Buggrättningar Bugg rättad som gjorde att vissa använare inte kunde radera specialgjorda kontoplaner Bugg rättad som gjorde att cachad data från tidigare företag visades när en växlade mellan företag Bugg rättad som gjorde att det inte gick att sätta inaktiva perioder Bugg rättad som gjorde att en importerad kontoplan inte blev synlig på en gng […]

Läs mer

Release notes 2017-03-09

Förbättringar Nu kan användare ha mejladresser med nyligen införda top level domäner som t ex yourname@yourfirm.accountant In English Improvements We now support email addresses with recently introduced top level domain names. E.g. yourname@yourfirm.accountant Various keyfigure improvements

Läs mer

Release notes 2017-03-02

Inga förändringar som är synliga för användare. No user-visible changes.

Läs mer

Release notes 2017-02-24

Inga förändringar som är synliga för användare No user-visible changes

Läs mer

Release notes 2017-02-20

Förbättringar Tiden som notifieringar visas är förlängd Förbättrad prestanda vid SIE-import Snyggare hantering av dimensioner med långa namn Buggrättningar Flera smårättningar In English Improvements Increase the display time of notifications Improve SIE import performances Improve dimension picker for long dimension names Bug fixes Several small bugfixes / improvements

Läs mer

Release notes 2017-01-19

Buggrättningar Rättad bugg som gjorde att  vissa byråer med egen portal inte kunde importera Rättad bugg som gjorde att Iphoneanvändare inte kunde använda hemskärmsikonen In English Bug fixes Fixed a bug where some light agencies were not be able to import Iphone users should now have a fully functional pinned icon

Läs mer

Release notes 2017-01-11

Buggrättningar Rättad bugg som gjorde att importsidan inte laddades korrekt i byrå Diverse Flera nyckeltalsförbättringar Vi hanterar nu dimensioner som saknar namn på ett mer elegant sätt In English Bug fixes Fixed a bug where import page didn’t load properly in agency Miscellaneous Several keyfigure improvements We now handle dimensions without names more gracefully

Läs mer

Release notes 2017-01-04

Buggrättingar Rättad bugg som gjorde att notifieringar inte visades korrekt i vissa webbläsare Rättad bugg som gjorde att dokument inte gick att överföra från Wolters Kluwer Bokslut Bug fixes Fixed an issue where period overview notifactions’ preview were not displayed properly in some browsers Fixed a bug which prevents file uploads to document archive from […]

Läs mer

Release notes 2016-12-14

Buggfix Rättad bugg som gjorde att inaktiva räkenskapsår skapade felaktiga preliminära resultat Förbättringar Tydligare error-meddelanden vid SIE-import API för dokumentarkivet erbjuder nu möjlighet att uppdatera en struktur i ett och samma anrop Prestandahöjande åtgärder In English Bug fixes Fixed a bug where inactive fiscal years made preliminary result calculations fail Improvements SIE Import failures during […]

Läs mer

Release notes 2016-11-28

Buggfix Rättad bugg som gjorde att felaktiga siffror visades i rapport/lightmejlet när jämförelseperiod var ikryssad Rättad bugg som gjorde att rapporterna i arkivet för Periodrapporter visades i fel ordning Rättad bugg som gjorde att företagslogon i den printade periodrapporten visades fel Rättad bugg för Dokument API Diverse Förbättringar gällande nyckeltal Justerat avstånden mellan rapporterna i […]

Läs mer