Release notes 2017-02-24

Inga förändringar som är synliga för användare No user-visible changes

Läs mer

Release notes 2017-02-20

Förbättringar Tiden som notifieringar visas är förlängd Förbättrad prestanda vid SIE-import Snyggare hantering av dimensioner med långa namn Buggrättningar Flera smårättningar In English Improvements Increase the display time of notifications Improve SIE import performances Improve dimension picker for long dimension names Bug fixes Several small bugfixes / improvements

Läs mer