Release notes 2016-12-14

Buggfix Rättad bugg som gjorde att inaktiva räkenskapsår skapade felaktiga preliminära resultat Förbättringar Tydligare error-meddelanden vid SIE-import API för dokumentarkivet erbjuder nu möjlighet att uppdatera en struktur i ett och samma anrop Prestandahöjande åtgärder In English Bug fixes Fixed a bug where inactive fiscal years made preliminary result calculations fail Improvements SIE Import failures during […]

Läs mer