Release notes 2016-11-28

Buggfix Rättad bugg som gjorde att felaktiga siffror visades i rapport/lightmejlet när jämförelseperiod var ikryssad Rättad bugg som gjorde att rapporterna i arkivet för Periodrapporter visades i fel ordning Rättad bugg som gjorde att företagslogon i den printade periodrapporten visades fel Rättad bugg för Dokument API Diverse Förbättringar gällande nyckeltal Justerat avstånden mellan rapporterna i […]

Läs mer

Release notes 2016-11-23

Buggfix Rättad bugg som gjorde att det inte gick att ta emot filer till dokumentarkivet via API Diverse Flertalet förbättringar för nyckeltalen In English Bug fixes Fix a bug where it was not possible to retrieve files from the document archive via the API Miscellaneous Many improvements for key figures

Läs mer

Release notes 2016-11-08

Buggrättningar Bugg som gjorde att vissa nyckeltal inte visades korrekt är rättad In English Bug fixes Fix a bug preventing us from displaying key figures based on key figure data

Läs mer

Release notes 2016-11-02

Förbättringar Kontoplanseditorn – Rutan där man väljer att kontrollera om det finns glapp i kontointervaller är nu ikryssad per default när man börjar redigera kontoplanen. Användaren kan kryssa ur rutan och spara en kontoplan som har glapp Buggrättningar Kontoplanseditorn – omsättning- och anläggningstillgångar för EUBAS97 stod i fel ordning. Omsättningstillgångarnas första undergrupps innehåll var också […]

Läs mer