Release notes 2016-10-26

Förbättringar Efter kundönskemål går det nu att göra en kontroll för att förhindra glapp i kontointervaller vid sparande av nya kontoplan In English Improvements After customer feedback; chart of accounts editor, from now on, validates that there are no gaps between account intervals when you save a new chart of accounts.

Läs mer

Release notes 2016-10-20

Buggrättningar Rättad bugg som förhindrade vissa användare att importera data från Wolters Kluwer Bokslut In English Bug fixes Fixed a bug which prevents some users importing data from Wolters Kluwer Bokslut.

Läs mer

Nu kan du anpassa kontoplanen!

Vår tjänst har historiskt sett gått ut på att bokföringen som importeras följer det som kallas standardkontoplanen. Från och med idag har du möjlighet att flytta konton och grupper, ändra intervall, ge nya namn åt grupper och rubriker – helt enkelt få det som du vill ha det! Varje kontoplan har sin standard när det […]

Läs mer

Release notes 2016-10-09

Nya funktioner Introducerar validering av glapp i intervaller för Kontoplansediteraden. Nu görs en kontroll och varningar kommer upp om vilka konton/intervaller som felar. Buggrättningar Rättad bugg som rörde val av kontoplan vid import av nya SIE4-filer Tidigare fel vid utskrift av budgetrapport är nu åtgärdat Diverse Uppdaterade danska och norska översättningar   In English Features Introduced […]

Läs mer

Sommar blev till höst

Vi har precis lagt en fantastisk septembermånad bakom oss där vi bland annat ställde ut under FARs Branschdagar som ägde rum 22-23 september. Nu är det full fart framåt under resten av hösten där vi startar med Ekonomi & Företagsmässan 12-13 oktober. Vi kommer att stå i monter A:22 intill Fortnox som är en av våra […]

Läs mer